4. odborná konferencia: „Duševné zdravie detí“

 PROEDUKO Inštitút a DYS centrum Liptovský Mikuláš si Vás dovoľujú pozvať na 4. odbornú konferenciu:

„Duševné zdravie detí“

Termín konania: 27. 10. 2017. Oficiálny začiatok: 27. 10. 2017 o 09.00 hod. (od 08.00 hod. bude prebiehať registrácia účastníkov). Predpokladané ukončenie: o 15.30 hod.

Miesto konania: zasadacia miestnosť, administratívna budova Coop Jednota, ul. 1. mája, Liptovský Mikuláš

Konferencia je určená predovšetkým psychológom, špeciálnym pedagógom, liečebným pedagógom, logopédom, pedopsychiatrom, pedagógom.

Účastnícky poplatok: 25 EUR (platia len pasívni účastníci) budete uhrádzať prostredníctvom faktúry. Prihlásení účastníci zašlú na e-mail: proeduko@gmail.com svoje fakturačné údaje (meno, priezvisko, kompletnú adresu, IČO, DIČ). Vystavenú faktúru zašleme spätne e-mailom (potrebné je uhradiť ju do dátumu splatnosti). Originál faktúry si prevezmete na konferencii. Ako variabilný symbol budete pri platbe uvádzať číslo faktúry, do správy pre prijímateľa uvediete svoje meno a priezvisko.

Účastníkov konferencie prosíme, aby svoju účasť potvrdili do 19. 10. 2017 na e-mail: proeduko@gmail.com. Program konferencie nájdete v prílohe e-mailu.
Mgr. Beata Magurová, PROEDUKO Inštitút
PhDr. Kata Piačková, DYS centrum

PROEDUKO Inštitút, Vrbická 1948, 031 01 Lipt. Mikuláš, tel. 0903 782 157, e-mail: proeduko@gmail.com
DYS centrum, Nábr. 4. apríla 1990, 031 01 Lipt. Mikuláš, tel. 044/5521275, e-mail: dyscentrum.lm@gmail.com