3. odborná konferencia: „Duševné zdravie detí“

 PROEDUKO Inštitút a DYS centrum Liptovský Mikuláš si Vás dovoľujú pozvať na 3. odbornú konferenciu:

„Duševné zdravie detí“

Termín konania: 04. 12. – 05. 12. 2015. Oficiálny začiatok: 04. 12. 2015 o 09.00 hod. (od 08.00 hod. bude prebiehať registrácia účastníkov). Predpokladané ukončenie: 05. 12. 2015 o 13.00 hod.

Miesto konania: zasadacia miestnosť, administratívna budova Coop Jednota, ul. 1. mája, Liptovský Mikuláš

Konferencia je určená predovšetkým psychológom, špeciálnym pedagógom, liečebným pedagógom, logopédom, pedopsychiatrom.

Účastnícky poplatok: 35 EUR (platia len pasívni účastníci) budete uhrádzať prostredníctvom faktúry. Prihlásení účastníci zašlú na e-mail: proeduko@gmail.com svoje fakturačné údaje (meno, priezvisko, kompletnú adresu, IČO, DIČ). Vystavenú faktúru zašleme spätne e-mailom (potrebné je uhradiť ju do dátumu splatnosti). Originál faktúry si prevezmete na konferencii. Ako variabilný symbol budete pri platbe uvádzať číslo faktúry, do správy pre prijímateľa uvediete svoje meno a priezvisko. Účastníci z ČR môžu konferenčný poplatok platiť v hotovosti cez príjmový doklad.

Účastníkov konferencie prosíme, aby svoju účasť potvrdili do 18. 11. 2015 na e-mail: proeduko@gmail.com. Program konferencie nájdete v najbližších dňoch na web stránke www.proeduko.sk.

Ubytovanie a stravovanie si každý účastník zabezpečuje individuálne. Viac informácií o možnostiach ubytovania nájdete na www.mikulas.sk.

Tešíme sa na stretnutie
Mgr. Beata Magurová, PROEDUKO Inštitút
PhDr. Kata Piačková, DYS centrum
PROEDUKO Inštitút, Vrbická 1948, 031 01 Lipt. Mikuláš, tel. 0903 782 157, e-mail: proeduko@gmail.com
DYS centrum, Nábr. 4. apríla 1990, 031 01 Lipt. Mikuláš, tel. 044/5521275, e-mail: dyscentrum.lm@gmail.com