ciz_kniha

Cizí jazyky a specifické poruchy učení

9.00 

Autor: Olga Zelinková
Formát: 12,5 x 18,5 cm
Počet strán: 168 strán
Rok vydania: 2005

Vydavateľstvo: Tobiáš
ISBN: 80-7311-022-9

Popis produktu

Obtíže jedinců s dyslexií.

Kniha je strukturovaná tak, aby umožňovala čtenáři proniknout do obtíží jedinců s dyslexií, představit si a chápat tyto obtíže ve výuce cizího jazyka a hledat cesty optimální výuky. Obsahuje informace o možnostech osvojování gramatiky, slovní zásoby, o možnostech reedukace. Pro lepší spojení teorie s praxí jsou v textu odkazy na pracovní listy, ve kterých jsou zásady a doporučení převáděny do výuky. Příklady pro praxi jsou uváděny v němčině.