pp

Pravopisné križovatky – Vybrané slová

3.00 

Autor: PaedDr. Zdeněk Topil, Mgr. Dagmar Chroboková, MgA Kristýna Tučková
Preklad a úprava slovenskej verzie: PhDr. Kata Piačková, Mgr. Renáta Červenáková pracovní
Formát: A5
Počet strán: 48 strán farebných ilustrácií
Rok vydania: 2015

Vydavateľstvo: Tobiáš
ISBN: 978-80-7311-160-1

Popis produktu

Pravopisné križovatky – vybrané slová vychádza v edícii Ach tá slovenčina nakladateľstva Tobiáš. Edícia prináša súbory cvičení, prostredníctvom ktorých sa žiaci naučia ako postupovať pri riešení gramatických javov, napríklad pravopis i/y po obojakých spoluhláskach v strede slova; na konci slova; ako sa orientovať v stavbe slova…. Všetko si môžu následne precvičovať a fixovať. Úlohy sú spracované do postupných výučbových krokov, ktoré sú graficky zreteľne odlíšené a vymedzené tak, aby s nimi žiaci mohli pracovať samostatne.

Tento pracovný zošit sa venuje vybraným slovám, učivu, ktoré sa zväčšia preberá v 3. ročníku základnej školy. Môžete ho používať samostatne, odporúčame však kombináciu s našim novým výučbovým programom pre iPad. Testovací balíček Ach tá slovenčina nájdete k stiahnutiu na App Store zdarma.

Zošit je určený na individuálnu prácu žiaka, pod dohľadom dospelej osoby. Cieľom cvičení s gramatickými križovatkami (cestami) je nácvik a zafixovanie postupov v krokoch, ale aj rozvoj jemnej motoriky, priestorovej koordinácie a manuálnych zručností.