renatkine_kniha

Renátkine úlohy I

6.20 

Autor: Mgr. Renáta Červeňáková
Formát: A4
Počet strán: 104 ilustrovaného textu
Rok vydania: 2013

Vydavateľstvo: Tobiáš
ISBN: 9788073111366

Popis produktu

Určeno dětem 2. a 3. ročníků

Pracovný zošit vznikol na základe literatúry, skúseností odborníkov a učiteľky, ktorá sa nápravou čítania a písania prakticky zaoberá. Je určený na nápravu vývinových porúch učenia predovšetkým na prácu v triedach pre žiakov so špecifickými poruchami učenia, ale aj pri individuálnej alebo skupinovej práci, na hodine individuálna logopedická intervencia. Všetky úlohy a cvičenia patria do otvoreného systému a záleží na iniciatíve, kreativite a skúsenosti učiteľov, akú ďalšiu špeciálnu metódu práce použijú pri eliminovaní, či odstránení vývinových porúch učenia v slovenskom jazyku.

Recenzovali: Mgr. Viktória Hlinková, Mgr. Magdaléna Labudová

ODPORÚČANÉ MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA SR