son_kniha

Sondy do problematiky specifických poruch chování

7.00 

Autor: Zdena Michalová
Formát: 148 × 212 × 15 mm
Počet strán: 207 strán
Rok vydania: 2007

Vydavateľstvo: Tobiáš
ISBN: 80-7311-075-X

Popis produktu

Naše publikace si klade za cíl pomoci čtenáři naučit se odlišit poruchu chování, především poruchu chování specifického charakteru, od běžného „neposlouchání“, pomoci mu najít správný přístup k jedinci s SPCH, upozornit na projevy dané poruchy v předškolním věku dítěte, ve školním věku a v mladé dospělosti, ale také na pocity těch, kteří danou poruchou trpí. Snahou autorky je alespoň částečně vyzdvihnout důležitost správného přístupu k jedincům se specifickou poruchou chování, a to na základě poznatků teoretických i praktických. Publikace se snaží průzkumem doložit, v čem se dopouštíme vůči jedincům s poruchou chování nejmarkantnějších chyb při výchovně-vzdělávacím vedení, kterých by bylo dobré se vyvarovat, aby byli schopni najít v rámci další profesní přípravy odpovídající uplatnění v souladu s jejich předpoklady, oproštěnými od uváděné poruchy.