Projekty a akcie

Posledné akcie:

Staršie akcie:

2017

2015

2013

 • 20.09.2013 – 21.09.2013 Konferencia: Multidisciplinárny prístup v diagnostike a liečbe vývinových porúch reči a učenia
 • 11.10.2013 KUPOZ – základný kurz
 • 12.10.2013 KUPOZ supervízia

2012

 • 08.03.2012 – 10.03.2012 KUPOZ, KUPREV 2012 Odborné učilište
 • 08.03.2012 KUPOZ- základný kurz
 • 09.03.2012 KUPREV- základný kurz
 • 10.03.2012 KUPOZ- supervízia Psychologická ambulancia
 • 15.05.2012 – 15.05.2012 Špecifické poruchy učenia – PhDr. Mgr. Zdeňka Michalová, PhD

2011

 • 31.03.2011 SANVEAN – Iná hračka
 • 27.04.2011 KUPOZ -program na vedenie detí s ADHD
 • 27.04.2011 – 27.04.2011 KUPOZ -základný- nové informácie
 • 28.04.2011 KUPOZ supervízia ( pre absolventov základného kurzu)
 • 28.04.2011 – 28.04.2011 KUPOZ- supervízia- nové informácie
 • 01.09.2011 – 30.11.2011 KUPREV- program pre predškolákov ADDH
 • 01.09.2011 – 30.11.2011 KUPREV- supervízia- jeseň 2010 ( pre abslventov základného kurzu)